Nhóm thuốc nhuận tràngXem tất cả

Nhóm thuốc nhuận tràng, tả hạ, tiêu thực, bình vị, kiện tỳ

Xuyên tâm liên

93,000

Nhóm thuốc nhuận tràng, tả hạ, tiêu thực, bình vị, kiện tỳ

Quy tỳ

152,000

Nhóm thuốc nhuận tràng, tả hạ, tiêu thực, bình vị, kiện tỳ

Mật ong nghệ

48,000

Nhóm thuốc nhuận tràng, tả hạ, tiêu thực, bình vị, kiện tỳ

Hương sa lục quân

140,000

Nhóm thuốc nhuận tràng, tả hạ, tiêu thực, bình vị, kiện tỳ

Fitôbaby (200ml)

47,000

Nhóm thuốc chữa bệnh về dương, khí

Nhóm thuốc chữa bệnh về dương, khí

FITÔGRA – F (20v)

86,500

Nhóm thuốc chữa bệnh về dương, khí

Bát vị – F

61,000

Nhóm thuốc chữa bệnh về dương, khí

Rượu song hảo đại bổ tinh

320,000

Nhóm thuốc chữa bệnh về dương, khí

Fitôgra – F (40v)

169,500

Nhóm thuốc chữa bệnh về dương, khí

Fitôbetin – F

66,000

Nhóm thuốc chữa bệnh về dương, khí

Linh chi – F

66,000
New

Nhóm thuốc chữa bệnh về dương, khí

Song hảo đại bổ tinh – F

61,500

Nhóm thuốc thanh nhiệt, giải độc

Nhóm thuốc thanh nhiệt , giải độc, tiêu ban, lợi thủy

Tiêu dao

57,000

Nhóm thuốc thanh nhiệt , giải độc, tiêu ban, lợi thủy

Thanh nhiệt tiêu độc – F

48,000

Nhóm thuốc thanh nhiệt , giải độc, tiêu ban, lợi thủy

Ngân kiều giải độc – F

50,500

Nhóm thuốc thanh nhiệt , giải độc, tiêu ban, lợi thủy

Kim tiền thảo – f

48,500

Nhóm thuốc thanh nhiệt , giải độc, tiêu ban, lợi thủy

Diệp hạ châu

54,500

Nhóm thuốc thanh nhiệt , giải độc, tiêu ban, lợi thủy

Actiso

50,000

Nhóm thuốc khu phong, trừ thấp

Nhóm thuốc khu phong, trừ thấp

Rheumapain – F

56,000

Nhóm thuốc khu phong, trừ thấp

Phong tê thấp

45,000

Nhóm thuốc khu phong, trừ thấp

Độc hoạt tang ký sinh (chai)

56,000

Nhóm thuốc khu phong, trừ thấp

Độc hoạt tang ký sinh (Hộp)

140,000

Nhóm thuốc khu phong, trừ thấp

Cao phong thấp

34,000

Nhóm thuốc an thầnXem tất cả

Nhóm thuốc an thần định chí dưỡng tâm

Hoạt huyết dưỡng não

48,000

Nhóm thuốc an thần định chí dưỡng tâm

Fitôcoron – F

69,000

Nhóm thuốc an thần định chí dưỡng tâm

Cao lạc tiên

45,000

Nhóm thuốc an thần định chí dưỡng tâm

An thần bổ tâm – F

64,000

Nhóm thuốc giải biểuXem tất cả

Nhóm thuốc giải biểu

Gừng

95,000

Nhóm thuốc giải biểu

Cảm cúm – F

56,500

Nhóm thuốc chữa bệnh về âm, huyếtXem tất cả

Nhóm thuốc chữa bệnh về âm, về huyết

Bát trân

59,500

Nhóm thuốc chữa bệnh về âm, về huyết

Lục vị – F

61,500