Danh mục: Tuyển dụng

Recruiting Deputy Head Of Registration Department

FITOPHARMA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED RECRUITING DEPUTY HEAD OF REGISTRATION DEPARTMENT   JOB DESCRIPTION -Develop plans, direct, and oversee all activities of the registration department. -Manage and monitor the execution of department tasks, including registration of pharmaceuticals, food, cosmetics, and health protective products. -Supervise the progress of overall department tasks, report solutions to the CEO when […]

Recruitment Quality Assurance (QA) Department Staff

FITOPHARMA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED Quality Assurance (QA) Department Staff DOCUMENTATION AND ASSESSMENT RESPONSIBLE JOB DESCRIPTION   JOB DESCRIPTION -Compile necessary documentation for GMP factory activities. -Plan and execute assessments according to the original VMP assessment plan. -Coordinate with relevant departments for assessment support. -Propose re-assessments when necessary. -Monitor and support activities of other departments. -Maintain […]

Recruitment Pharmaceutical Bidding Officer (Immediate Start)

FITOPHARMA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED Recruitment Pharmaceutical Bidding Officer (Immediate Start)   Job Description: -Monitor tender announcements for information updates. -Prepare pharmaceutical bidding documents, ensuring participation and timely submission to units (Hospitals, Healthcare Centers) before the bidding deadline. -Monitor tender progress, award results, and establish contracts for Hospitals, Healthcare Centers, etc., in successful bid packages. Update […]

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ĐẤU THẦU HỒ SƠ DƯỢC PHẨM

Mô tả công việc: – Theo dõi báo Đấu thầu để cập nhật thông tin – Chuẩn bị hồ sơ đấu thầu thuốc đảm bảo hồ sơ thầu tham dự và đảm bảo kịp tiến độ hồ sơ nộp cho các đơn vị (Bệnh viện, Trung tâm Y tế) trước thời điểm đóng thầu. – […]

TUYỂN DỤNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ

 MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Lập kế hoạch, chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động của phòng đăng ký. – Quản lý và theo dõi việc thực hiện các công việc của phòng gồm: đăng ký thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. – Giám sát tiến độ giải quyết […]

viVietnamese