Địa chỉ – Hình ảnh Nhà máy N3

Số 02, Đường 3A, VSIP Bắc Ninh, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.