Nhóm thuốc nhuận tràng, tả hạ, tiêu thực, bình vị, kiện tỳ

Bổ trung ích khí – F

56,000

Nhóm thuốc nhuận tràng, tả hạ, tiêu thực, bình vị, kiện tỳ

Chè dây

47,000

Nhóm thuốc nhuận tràng, tả hạ, tiêu thực, bình vị, kiện tỳ

Chỉ thực tiêu bĩ – F

68,000

Nhóm thuốc nhuận tràng, tả hạ, tiêu thực, bình vị, kiện tỳ

Đại tràng – F

42,500

Nhóm thuốc nhuận tràng, tả hạ, tiêu thực, bình vị, kiện tỳ

Fitôbaby (200ml)

47,000

Nhóm thuốc nhuận tràng, tả hạ, tiêu thực, bình vị, kiện tỳ

Fitôbaby (80ml)

26,500

Nhóm thuốc nhuận tràng, tả hạ, tiêu thực, bình vị, kiện tỳ

Hương sa lục quân

140,000

Nhóm thuốc nhuận tràng, tả hạ, tiêu thực, bình vị, kiện tỳ

Mật ong nghệ

48,000

Nhóm thuốc nhuận tràng, tả hạ, tiêu thực, bình vị, kiện tỳ

Quy tỳ

152,000

Nhóm thuốc nhuận tràng, tả hạ, tiêu thực, bình vị, kiện tỳ

Xuyên tâm liên

93,000
viVietnamese