Hệ thống phân phối Tỉnh Hà Tĩnh

Tên KH Địa chỉ Tình / Thành Phố
Quầy thuốc số 1 Chi nhánh Dược Phẩm Hương Khê Số 39 đường Nguyễn Huệ, khối 8, Thị trấn Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh Tỉnh Hà Tĩnh