Nhóm thuốc thanh nhiệt , giải độc, tiêu ban, lợi thủy

Actiso

50,000

Nhóm thuốc thanh nhiệt , giải độc, tiêu ban, lợi thủy

Diệp hạ châu

54,500

Nhóm thuốc thanh nhiệt , giải độc, tiêu ban, lợi thủy

Kim tiền thảo – f

48,500

Nhóm thuốc thanh nhiệt , giải độc, tiêu ban, lợi thủy

Ngân kiều giải độc – F

50,500

Nhóm thuốc thanh nhiệt , giải độc, tiêu ban, lợi thủy

Thanh nhiệt tiêu độc – F

48,000

Nhóm thuốc thanh nhiệt , giải độc, tiêu ban, lợi thủy

Tiêu dao

57,000
viVietnamese