Hệ thống phân phối Tỉnh Phú Thọ

Tên KH Địa chỉ Tình / Thành Phố
Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn Khu Tân Thịnh ,Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ