Địa chỉ – Hình ảnh Nhà máy N2

Đường ĐH 602, Khu phố An Hòa, Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương , Việt Nam