Hệ thống phân phối Hồ Chí Minh – huyện Hóc Môn

Tên KH Địa chỉ Tình / Thành Phố
Nt Đy Vạn An Hòa 12/117 Trưng Nữ Vương, Hóc Môn,TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh
NT Đông Y Tế Sanh C38 ấp Mới 1, Tô Ký, Tân Xuân, Hóc Môn Thành Phố Hồ Chí Minh
Phòng Khám Đông Y Hoài Thanh 8/3B Trưng Nữ Vương,Thị Trấn Hóc Môn,TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh