Hệ thống phân phối Hồ Chí Minh – Quận 11

Tên KH Địa chỉ Tình / Thành Phố
Nt Kim Loan 10 Ông ích Khiêm, Quận 11, TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh
Nt Nhơn Chúng Đường 26 Ông ích Khiêm, Q.11 Thành Phố Hồ Chí Minh
Nt Vi An Đường 142 Lạc Long Quân, Q.11 Thành Phố Hồ Chí Minh
Thuận Khang Dược Hãng 1209 Đường 3/2, P6, Q11 Thành Phố Hồ Chí Minh
Nhà Thuốc Nguyên Thành Dược Hãng 119 Trần Quý,Phường 4,Quận 11,TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh
Nhà Thuốc Khang Phú Số 9 Đường Đội Cung,Phường 11,Quận 11.TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh
Pk Vĩnh An Đường 219-221 Dương Tử Giang, Quận 11,Tp.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh
Nhà thuốc Phương Thành 51 Đường số 2, Phường 8, Quận 11,Tp.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh
Nhà Thuốc Nguyên Thành Dược Hãng 78 Triệu Quang Phục, Quận 5,TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh
Nhà Thuốc Khang Phú 82 Hải Thượng Lãn Ông,Phường 10, Quận 5, TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh
Nhà Thuốc Hồng Khang 55 Bình Thới, Phường 11, Quận 11, TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh
Nhà Thuốc Bảo Châu 100 Bình Thới, Phường 14, Quận 11, TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh
Nhà Thuốc Số 1 14 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh
Nhà Thuốc Minh Phước 144 Đội Cung, Phường 9, Quận 11, TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh
Nhà Thuốc Anh Vũ 163 Lãnh Binh Thăng, Phường 12, Quận 11, TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm CETECO USA 186F/12A Bình Thới, Phường 14, Quận 11, TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh
Nhà Thuốc 340 340C Minh Phụng, Phường 2,Quận 11,TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh