Hệ thống phân phối Hồ Chí Minh – Quận 6

Tên KH Địa chỉ Tình / Thành Phố
Nhà Thuốc Đông Y Minh Phụng 123 Minh Phụng, Phường 9, Quận 6, Tp.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh
Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Thầy Chín Luận 463 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6,TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh
Nhà Thuốc Bảo An 587 Hồng Bàng, Phường 2, Quân 6, TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh
Nhơn Hoà Dược Hãng 71 Nguyễn Thị Nhỏ, Quận 6,TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh
Đông Y Hoà An Đường 57 Lê Quang Sung, Phường 2, Quận 6 ,Tp.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh
Nhà Thuốc Duy Thiện 23 Minh Phụng, Phường 5, Quận 6, TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh
Hội Đông Y Quận 6 283 Bình Tiên, Phường 8, Quận 6, TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh