Hệ thống phân phối Hồ Chí Minh – Quận 8

Tên KH Địa chỉ Tình / Thành Phố
Nhà Thuốc Thiên Hoà Đường Số 8 Đông Hồ, Phường 4, Quận 8.TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh
NT Phước An Đường 255 Dương Bá Trạc, Quận 8, Tp.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh
Nnà Thuốc Thiên Xuân Đường 135 Đặng Tất,Phường 2 Quận 8,TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh
PK Long Phước Số 40 Đường 239, Khu chung cư Bùi Minh Trực, Quận 8,TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh
NT Bảo Nghĩa Đường 307 Quốc Lộ 50, Phường 5, Quận 8,TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh
Nhà Thuốc Số 20 77 Xóm Củi, Phường 11,Quận 8,TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh
Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Thầy Sáu An 19 Đường 17, Phường 4, Quân 8, TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh
Nhà Thuốc Ngân Hà 258 Bùi Minh Trực,Phường 5,Quận 8,TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh
Nhà Thuốc Như Bảo 98 Bùi Minh Trực,Phường 5,Quận 8,TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh
Nhà Thuốc Dược Thảo 148 Cao Lỗ,Phường 4,Quận 8,TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh
Nhà Thuốc Cường Trang 51 Dương Bá Trạc,Phường 1,Quận 8,TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh